Valtuustoaloite: Nuorisovaltuuston vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia parannettava

Hyvinvointialueita koskevassa lainsäädännössä todetaan, että hyvinvointialueilla on vaikuttamistoimielimet, jotka ovat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Laki turvaa näille toimielimille niiden tarvitsemat toimintaedellytykset. Toimintaedellytyksiä ei ole tarkemmin määritelty, joten niiden resurssisisältö on hyvinvointialueen itsensä määriteltävä.

Monissa kunnissa näiden toimielinten käytettävissä on sihteeri ja toimielinten jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Nämä ovat Pirkanmaan hyvinvointialueella määrittelemättä ja päättämättä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toiminta on vasta käynnistymässä, mutta huoli sen toimintaedellytyksistä ja tarjolla olevasta tuesta on noussut esille. Jotta nuorisovaltuuston toiminta ja nuorten osallisuus olisi mahdollisimman vaikuttavaa, tulee hyvinvointialueen varata henkilöresurssia nuorisovaltuuston toiminnan ohjaamiseen. Nuoret tarvitsevat käyttöönsä nuorisoalan ammattilaisen osaavaa ohjausta ja asiantuntemusta, joka tukee heidän tehtäväänsä vaikuttamistoimielimen jäseninä. Nuorisovaltuuston toiminnalle tulee myös laatia toimintaohje yhdessä nuorisovaltuuston edustajien kanssa ja ohje tuodaan aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Hyvinvointialueen valiokunnissa käsitellään useita asioita, jotka koskettavat myös nuoria. Tästä syystä on tärkeää, että nuorten ääni tulee kuuluviin valiokuntatyössä. Siksi valtuustoryhmämme esittää, että nuorisovaltuustolle annetaan oikeus nimetä 1-2 edustajaa jokaiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen valiokuntaan. Valiokuntasihteereille tulee varata aikaa toimia nuorisovaltuuston edustajien tukena, kun tuelle on tarvetta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia parannetaan aloitteessa todetulla tavalla ja nuorisovaltuuston kokouspalkkiot valmistellaan hallintosääntöön.

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä

Aleksovski Atanas, Dündar-Järvinen Aila, Jokinen Tarja, Jokinen Jenni, Järvinen Pekka, Kaivonen Kirsi, Kampman Ulla, Kumlander Joni, Laine Hanna, Laitinen Arja, Loukaskorpi Johanna, Lyly Lauri, Mankkinen Leena, Nurminen Ilmari, Ollila Riitta, Petäkoski-Hult Tuula, Tolvanen Taru, Virkamäki Markku