Puheenjohtajaehdokkaan esittely: Roope Lehto

Roope Lehto on Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja. Lehtoa Pirkanmaan piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023 on esittänyt Nokian Työväenyhdistys.

Miksi olet ehdolla Pirkanmaan SDP:n puheenjohtajaksi? 

Olen edelleen kiinnostunut edistämään panoksellani sdp:n ajamia asioita Pirkanmaalla. Uskon, että olen puheenjohtajana toimiessani oppinut paljon ja sitä kautta minulle on kertynyt kokemusta ja osaamistakin. Hyvinvointialue tuo uudenlaisia tehtäväviä ja vastuita piirille, katsonkin tämänkaltaisessa uuden hallinnon käynnistysvaiheessa sitoutumisestani, järjestöosaamisestani, sekä verkostoistani olevan puolueelle hyötyä. Saadun palautteen perusteella olen onnistunut tehtävässäni sen kaltaisesti, että jatkoani on toivottu. Kentältä tullut palaute asenteestani ja toimintatavoistani onkin minulle tärkein syy hakea jatkokautta, työ on vielä kesken.

Millainen piirin roolin tulisi mielestäsi olla puolueen sisäisessä rakenteessa? 

Piirin tulee olla tukija ja mahdollistaja, tiedon välittäjä, sekä tulevaisuuden pohtija ja sitä ennakoiva. Piirin on oltava jäsenistönsä asialla ja sen palveluksessa. Piirillä on tietyt rutiinitehtävät, jotka vievät paljon aikaa kehittämistyöltä. Jokainen kentän sisäinen ristiriita vie melkoisesti aikaa ja energiaa, mutta nekin kuuluvat liiankin usein tehtävän luonteeseen ja rooliin. Tässä suhteessa ratkaisuhakuisuus, sovittelu ja yhteiseen hiileen puhaltaminen on mitä tärkeintä. Piirin tehtävänä ei ole ollut niinkään nostaa piirihallituksen toimijoiden profiilia vaan tukea alueen poliitikkojen ja toimijoidemme menestymistä Pirkanmaalla ja omissa kotikunnissaan. Piirin tehtävänä on myös puoluejohdon ja puolueen valtakunnan poliittisten tavoitteiden tukeminen. 

Millä tavoin näet hyvinvointialueiden muuttavan piiritoiminnan merkitystä lähivuosina? 

Uusi hyvinvointialue tuo uudet vaalit piirin vastuulle, mutta erityisesti aktiivisen roolin sote-asioiden ”isonkuvan” politiikan määrittelemisessä. Piirin tulee erityisesti varmistaa, että koko maakunnan alue pidetään tässä uudessa tilanteessa mukana tasavertaisesti. Piiri tulee vastaamaan vaaleista, neuvotteluista, valinnoista, isoista poliittisista linjauksista ja toiminnan kehittämisestä. Piirin rooli tulee laajenemaan nykyisestä siis melko paljon, sillä kaikki aikaisemmatkin tehtävät pitää hoitaa kunnialla uusien lisäksi. Piirin uusi rooli koskettaa laajasti niin piirikokousedustajia, kuin piirihallituksen jäseniä ja piirin palkkalistoilla olevia.

Jos sinut valitaan puheenjohtajaksi kaudelle 2022 2023, millainen Pirkanmaan piiri on vuoden 2023 lopussa? 

Piiri on aktiivinen, koko maakunnan jäsenistön edustaja, joka käy hyvää vuoropuhelua osastojen ja kunnallisjärjestöjen kanssa. Piiri tunnetaan yhteistyökykyisenä ja vaikuttavana toimijana oman puolueen, mutta myös toisten puolueiden keskuudessa. Sdp on Pirkanmaan suurin puolue aluevaali ja eduskuntavaali kannatuksella mitattuna.

Kuvaile kolmella adjektiivilla, millainen piirin puheenjohtaja olisit.

Aktiivinen, neuvotteleva, oikeudenmukainen.