Puheenjohtajaehdokkaan esittely: Johanna Loukaskorpi

Johanna Loukaskorpi on sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaispormestari Tampereella. Loukaskorpea Pirkanmaan piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023 on esittänyt Rantaperkiön Työväenyhdistys.

Miksi olet ehdolla Pirkanmaan SDP:n puheenjohtajaksi? 

Haluan uudistaa ja aktivoida SDP:n Pirkanmaan piirin toimintaa ja vahvistaa jäsendemokratiaa puolueosastojen ja jäsenistön osallisuutta kasvattamalla ja avoimuutta lisäämällä. Viestinnän monipuolistaminen ja aktivointi on hyvin keskeistä uudistustyössä.

Piirihallituksen toiminta vaatii demokratisoimista ja lisää avoimuutta. Tulen puheenjohtajana edellyttämään, että osa piirihallituksen kokouksista on jatkossa avoimia kaikille jäsenille. Kokouksista kirjoitetaan kokousraportit kotisivuille, ja ne jaetaan somekanaville. Ajattelen, että jokaisen kunnan ja jokaisen osaston ääni tulee saada vahvemmin näkyviin myös piirin toiminnassa.

Yksi merkittävä asia on jäsenhankinta ja siihen liittyvä järjestörakenteen uudistaminen. Piirin tulee miettiä tapoja, miten voimme houkutella uusia äänestäjiä äänestämään demareita ja saamme lisää jäseniä mukaan toimintaamme Pirkanmaalla. Meidän pitää pystyä uudistamaan järjestötoimintaamme, jotta pätkä- ja silpputyösukupolvi, itsensä työllistäjät ja ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat nuoret aikuiset löytävät meidät. Meidän on uskallettava myös itse muuttua, jotta voimme puhutella nuorta sukupolvea ja löytää ratkaisuja heidän elämänsä ajankohtaisiin ongelmiin. Meidän pitää uskaltaa ottaa nyky-yhteiskunnassa tyypillisiä nopeita vaikuttamisen tapoja käyttöön.  

Tuleva hyvinvointialue antaa Pirkanmaan Sosialidemokraateille uudenlaisen mahdollisuuden tehdä sosialidemokraattista ja koko Pirkanmaata koskevaa yhdenvertaista ja tasapuolista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Olen toiminut yli 12 vuotta Tampereen kaupunginvaltuutettuna, joista lähes viisi vuotta sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana apulaispormestarina, useita vuosia maakuntavaltuutettuna ja seutuhallituksessa ja neljä vuotta Soste ry:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi opiskelen monikulttuurisuuden asiantuntijaksi Turun yliopistossa ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriksi Vaasan yliopistossa. Haluan antaa oman osaamiseni ja pitkän kokemukseni Pirkanmaan SDP:n piirin käyttöön.  

Millainen piirin roolin tulisi mielestäsi olla puolueen sisäisessä rakenteessa? 

SDP:n toiminta perustuu kohtaamisiin ja vuoropuheluun. Kulmakivinä ovat yhteisesti jaetut arvot ja halu vaikuttaa yhteiskuntaan. Piirin on rohkaistava ihmisiä sosialidemokraattiseen toimintaan ja yhteiseen vaikuttamiseen.

Toimintakulttuurissa haluan painottaa uskallusta kokeilla ja ottaa käyttöön uusia tapoja toimia. Piirin poliittista painoarvoa ja omien tavoitteiden läpimenoa julkisuudessa on lisättävä ja erilaisin viestintäkeinoin tuotava esille muun muassa piirihallituksen päätöksiä. Piirin on otettava nykyistä aktiivisemmin kantaa ja nostettava ajankohtaisia asioita esiin maakunta- ja hyvinvointialueen tasolla sekä tuotava julkisuuteen jäsenten näkemyksiä ja aloitteita. Piirin on mielestäni oltava aktiivinen ja haluttu kumppani yksittäisille ihmisille, kunnille ja järjestöille. Meidän on kuunneltava ihmisiä, pidettävä alueen asukkaiden ääntä esillä ja heille tärkeitä asioita, kuten  sosiaali- ja terveyspalveluissa lähipalveluita tai henkilöstön hyvinvointia. Piirin puheenjohtajana haluan olla helposti lähestyttävä, innostava ja työtä pelkäämätön puheenjohtaja, joka haluaa tehdä parhaansa ja viedä demarit vaalivoittoon aluevaaleissa.

Millä tavoin näet hyvinvointialueiden muuttavan piiritoiminnan merkitystä lähivuosina? 

Tammikuun hyvinvointialueen aluevaltuustovaalit ovat uusi haaste myös piirille. Hyvinvointialue tarjoaa asukkailleen uusia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja. Piirin roolin poliittisena toimijana ja vaikuttajana on samalla myös voimistuttava, vahvistuttava ja aktivoiduttava. Piirin on tarjottava kaikki mahdollinen apu hyvinvointialueen sosialidemokraattisille luottamushenkilöille ja kentän toimijoille. Aluevaalit on pirkanmaalaisten kannalta erittäin merkitykselliset vaalit ja tulevina vuosina ratkaistaan Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden suunta. Siksi on tärkeätä, että piirin johdossa on riittävää ja laaja-alaista osaamista sekä sisällöllistä näkemystä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä niiden haasteista.

Jos sinut valitaan puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023, millainen Pirkanmaan piiri on vuoden 2023 lopussa? 

Piiri toimii nykyistä demokraattisemmin ja viestii aktiivisesti sekä nykyaikaisesti. Piiri ei ole vain säännöissä mainittu organisaatio puolueosastojen ja puolueen välillä, vaan se on nykyaikaisempi ja rohkeampi toimija SDP:n organisaatiossa. Piiri ei ole myöskään ole enää tuntematon organisaatio perusjäsenelle.  Tunnettavuutta ja aktiivisuutta sosialidemokraattisten ajatusten ja tavoitteiden esille tuomisessa on lisätty.

Olemme ulospäin suuntautuva organisaatio, joka on kiinnostunut jäsenistön ajatuksista ja hyvinvoinnista. Osa kehittämisajatuksia on tekeillä, järjestörakenteen uudistaminen aloitettu ja esimerkiksi sisäistä ja ulkoista viestintää parannettu. Olen kiertänyt jokaisessa Pirkanmaan kunnassa kunnallisjärjestöjen jäseniä tapaamassa, ajankohtaiset poliittiset keskustelut Teamsin tai Facebook live -tilaisuuksien avulla on otettu käyttöön ja toiminta on vakiintunut ja hyväksi havaittu. Vuoden 2023 lopussa videoiden käyttöä toiminnassamme on lisätty sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien blogi perustettu Pirkanmaan piirin sivuille. Jäsenet ovat innostuneet uusista toimintatavoista ja olemme saaneet uusia jäseniä joka kunnassa toimintaamme mukaan. 

Kuvaile kolmella adjektiivilla millainen piirin puheenjohtaja olisit. 

Rohkea, innostava ja kokeileva

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *