Monipalveluvaliokunnan lausunto esittelee ratkaisuehdotuksia aikuispsykiatrian ja päihdepalveluiden tilaan Pirkanmaalla

Pirkanmaan hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan mietinnössä otetaan kantaa aikuispsykiatrian ja aikuisten päihdehuollon palveluiden järjestämiseen. Esille nostetaan henkilöstökriisin ratkaiseminen, avo- ja sairaalapalveluiden kehittäminen sekä asiakas- ja läheiskokemus.

Monipalveluvaliokunta aloitti aikuispsykiatrian ja aikuisten päihdehuollon palveluiden järjestämiseen liittyvän mietintönsä työstämisen joulukuussa. Pirkanmaan aluehallitus puolestaan perusti kevättalvella viranhaltijaryhmän selvittämään tilannetta ja ryhmä antoi väliraporttinsa aluehallitukselle 26. kesäkuuta. Raportissa esitettiin, että hoitojonoa alettaisiin purkaa erillisenä hankkeena ripeästi ja lisäksi selkeytetään työnjakoa, hoitojen sisältöä ja hoitoprosesseja psykiatristen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden eri tasoilla.

Luottamushenkilöistä koostuvan monipalveluvaliokunnan valmistelemasta mietinnöstä on löydettävissä osin samankaltaisia ehdotuksia kuin viranhaltijatyöryhmän raportista. Mietinnön keskeisiä strategisia ehdotuksia ovat asiakkaiden auttaminen heti ensikohtaamisessa, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö sekä niin avo- kuin myös sairaalahoitoon pääsyn varmistaminen.

Mietintö linjaa vahvasti myös julkisen puolen houkuttelevuuden parantamisesta kilpailussa yksityistä vastaan:

– Kunkin ammattiryhmän palkkausta, työehtoja ja työoloja kehitetään siten, että hyvinvointialue pystyy työnantajana aidosti kilpailemaan yksityisten työnantajien kanssa. Tarjolla on vakituisia työsopimuksia. Hankintapäätöksillä ei edistetä työvoiman liikettä yksityisten yritysten palvelukseen.

Lue lisää monipalveluvaliokunnan mietinnöstä Demokraatin artikkelista.

Mietintöön kokonaisuudessaan voit tutustua tästä.