Aluehallitus: Demarit puolustivat henkilöstömitoitusta ja hoitotakuuta – keskusta loikkasi oikeistohallituksen kelkkaan

Pirkanmaan aluehallitus käsitteli maanantaina 18. syyskuuta neljää lausuntoa, jotka liittyivät Orpon hallituksen lakiesityksiin.

Vanhuspalvelulain muuttamiseen tähtäävässä esityksessä edellisen hallituksen säätämää 0,7 hoitajan henkilöstömitoitusta halutaan siirtää otettavaksi käyttöön vasta 1.1.2028. Aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine (sd.) esitti, että Pirkanmaan hyvinvointialue ei lausunnossaan kannata käyttöönoton siirtämistä.

– Hoitajamitoituksella varmistetaan riittävä henkilökunta laadukkaaseen hoitoon ja vähennetään hoitotyön liikaa kuormittavuutta. Hoitotyön houkuttelevuus paranee, kun tiedetään, että työn voi tehdä kunnolla, riittävällä resurssilla. Näistä syistä lain voimaantuloa ei pitäisi siirtää, Laine perusteli esitystään.

Käydyssä äänestyksessä Laineen esitys sai taakseen demarien Pekka Järvisen ja Arja Laitisen, vasemmistoliiton Milka Hanhelan ja Jouni Sirenin sekä vihreiden Olga Haapa-ahon. Hoitajamitoituksen siirtämistä puolestaan kannattivat kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisten ja keskustan edustajat aluehallituksessa. Oikeistohallituksen toive voitti äänestyksen keskustan tuella äänin 7-6.

Aluehallitus äänesti myös siitä, tulisiko hoitotakuuta viivyttää 14 päivään nykyisen seitsemän päivän sijasta. Sosialidemokraatit tukivat vasemmistoliiton esitystä siitä, että hoitotakuuta ei heikennettäisi vaan hallituksen tulisi turvata riittävä rahoitus hoitotakuun toteuttamiseen. Tälläkin kertaa oikeistohallituksen ajama esitys voitti keskustan avulla.

Yksimielisyyttä aluehallituksessa löytyi valmiuslain kokonaisuudistuksen osalta ja toimeentulotukilain muuttamista vastustavan kannan antamisesta. Hyvinvointialue ei kannata toimeentulotukilain muutosta, jossa hakijan asumismenojen ylittäessä tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän hakija ohjattaisiin hakemaan edullisempaa asuntoa lakiesityksessä säädettävässä kolmen kuukauden määräajassa.

– Esitetty lakimuutos vaarantaisi toimeentulotukiasiakkaiden perusoikeuksien toteutumisen, ja riskinä on asunnottomuuden kasvu. Lain toteutumisen seurausten arvioimiseksi on syytä tehdä laaja vaikutusten arviointi ja lapsivaikutusten arviointi, todetaan aluehallituksen hyväksymässä lausunnossa.

Aluehallitus päätti maanantaina lähettää ikäihmisten palvelujen kehittämisen ohjelmaluonnoksen sekä vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen kehittämisehdotukset kuulemiskierrokselle yhteistyötoimikuntaan, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille ja aluehallituksen jaostoille. Kehittämisehdotuksia ja saatuja palautteita käsitellään lokakuussa 2023.

Lisäksi todettiin, että laki edellyttää laitoshoidosta luopumista vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämän jälkeen ikäihmisten laitoshoitoa voi olla vain poikkeuksellisesti lääketieteellisestä tai potilasturvallisuudesta johtuvista syistä esimerkiksi vuodeosastolla.