Valtuustoaloite: ARA:n investointiavustus ja korkotukilaina korvaamaan sairaansijojenlopettamista tai vähentämistä

Pirkanmaan hyvinvointialue valmistelee päätöstä palveluverkko- ja sairaansijareformista syksyn 2023 aikana. Tavoitteena on pitää mm. sairaansijat sairaalapalveluna sekä estää sairaansijojen kasvu muun muassa asumiseen liittyvien puutteiden vuoksi.

Sairaansijojen määrän kasvupainetta on merkittävästi helpottanut ikäihmisten ja muiden erityisryhmien palveluasumisen asuntojen rakentaminen. Raha-automaattiyhdistyksen (nykyinen STEA) investointiavustuksella rakennettiin 1990-luvulta alkaen noin 12 000 palveluasuntoa Suomeen. Vuodesta 2007 alkaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämällä investointiavustuksella ja korkotukilainalla (Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi/30.12.2004/1281).

Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tapahtuvat investoinnit ja rakentaminen liittyvät valtaosin TAYS kampusalueen investointeihin tämän vuosikymmenen aikana. Hyvinvointialueen lainanottovaltuuden riittämättömyys asettaa omat, merkittävätkin rajoitteet muiden investointien toteuttamiselle.

Palveluverkko- ja sairaansijareformin toteuttamisen ja toimeenpanon yhdeksi edellytykseksi saattaa nousta ikäihmisten ja muiden erityisryhmien tarvitsemien palveluasuntojen rakentaminen eri puolelle Pirkanmaata. Sairaansijoja ei voi lopettaa tai vähentää ellei ole tarjolla asuntoja palveluasumista varten eli yhteisöllistä tai ympärivuorokautista asumista kotihoidon lisääntyneiden palvelujen ohella. Tarvitaan selkeätä ohjelmaa vuokravaikutteisten asuntojen rakentamiseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä esittää, että hyvinvointialue käynnistää pikaisesti keskustelun pirkanmaalaisten kuntien kanssa näiden edellä mainittujen palveluasuntoinvestointien edistämisestä. Ensimmäisessä vaiheessa niiden kuntien kanssa, joissa ajatellaan sairaansijoihin kohdistuvia lopetuksia tai vähennyksiä. Nykyisessä suhdannetilanteessa rakentaminen on perusteltua myös aluetalouden kannalta. 

Kunnilla ja kuntien omistamilla vuokrataloyhtiöillä on mahdollisuus saada edellä mainitun avustuslain mukaista investointiavustusta ja korkotukilainaa näihin rakentamisiin. Pirkanmaan hyvinvointialue on luotettava, pitkäaikainen vuokralainen näissä ratkaisuissa. Tällä tavalla tapahtuva rakentaminen pitää asukkaiden vuokrat kohtuullisena eikä rakentamisesta koidu itse palveluun ylimääräistä kustannuspainetta. Samalla Pirkanmaan hyvinvointialueella säilyy vapaus palvelutuotannon järjestämisessä ja sitä kautta se voi vahvistaa myös omaa neuvotteluasemaansa.

Tampereella 4.9.

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä