Piirihallitus: Tampereen lastensairaalalle valtion tukea

AJANKOHTAISTA

Pirkanmaan Sosialidemokraatit vaativat valtiota osallistumaan Tampereen yliopistollisen lasten- ja nuorten sairaalan tukemiseen. Helsingin lastensairaalan ohella myös Tampereelle ollaan rakentamassa uutta lasten ja nuorten sairaalaa. Valtio on osallistumassa Helsingin lastensairaalan rakentamiskustannuksiin merkittävällä tavalla. Tasapuolisuuden vuoksi Tampereen lastensairaala on myös tukensa ansainnut.

Taysin sairaala rakennetaan alle 18-vuotiaiden vaativaa erikoissairaanhoitoa varten. Tays myy omistajakuntiensa ulkopuolelle erityisesti lastenkirurgiaa, lasten hematologiaa, perinnöllisyyslääketiedettä, lastenneurologiaa sekä erityisen vaativaa alaikäisten nuorisopsykiatriaa. Ulkokuntamyynti on lisääntynyt vuoden 2013 aikana.

Uusi sairaalarakennus on suunniteltu rakennettavan nykyisen Tays Keskussairaalan alueelle ja sen kustannuksiksi arvioidaan 70 miljoonaa euroa. Nykyinen lastensairaalan rakennus on niin huonossa kunnossa, että rakennus tullaan purkamaan. Uuden rakentaminen aloitettaneen vuoden 2015 alussa ja sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2018.