Kevätpiirikokous

AJANKOHTAISTA

Pirkanmaan sosialidemokraatit kokoontuivat lauantaina 21.4.2012 kevätpiirikokoukseen Akaan Viialaan.

Kokouksen julkilausumassa Pirkanmaan sosialidemokraatit toteavat tyytyväisyytensä hallituksen kehysriihen tuloksiin tässä taloustilanteessa. Ratkaisussa korostuvat sosialidemokraattien tavoitteet työstä ja oikeudenmukaisuudesta.

Torstaina 19.4.2012 julkaistua vanhuspalvelulakiehdotusta kiiteltiin. Vanhuspalvelulain nähtiin turvaavan vanhustenpalvelut aikaisempaa tasapuolisemmin, nopeammin ja laadukkaammin. Varsinaista ikärajaa ei laissa ole, vaan palveluihin on oikeus iäkkäillä henkilöillä niin sanotun toiminnallisen iän eli toimintakyvyn perusteella. Laki tuo parannusta palvelujen saavutettavuuteen mm. edellyttämällä kunnilta vastuutyöntekijän nimeämistä vanhustenpalveluja käyttävälle kuntalaiselle. Myös palveluiden käyttäjää eli ikäihmistä ja hänen läheisiään kuunnellaan hoitoa koskevissa asioissa. Hoitohenkilöstön riittävästä määrästä kannettiin huolta.

SDP:n pitkäaikainen tavoite ”nollatoleranssi nuorisotyöttömyydelle” toteutuu, kun nuorisotakuu astuu voimaan. Samoin nuorten aikuisten osaamisen nosto-ohjelma tukee tätä tavoitetta. Nuorisotakuu nähtiin järeänä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen keinona. Näihin on nyt satsattu merkittävästi lisärahaa, 90 miljoonaa euroa. Myös jatkossa on varmistettava rahoituksen riittävyys.

Pirkanmaan sosialidemokraattien näkemyksen mukaan kuntauudistus on välttämätön, ja sen perustana on oltava vahvat ja elinvoimaiset peruskunnat, joissa usein tarvittavat arjen peruspalvelut on saatavana läheltä. Uudistuksessa tavoitteena on demokratian lisääminen – ei vähentäminen. Kuntia ei kuitenkaan saada yhteen pakolla.

– Vahvoilla peruskunnilla on oltava tarpeeksi leveät hartiat, jotta voimme turvata palvelut. Aivan samanlaiset ratkaisut eivät välttämättä sovi eri puolille Suomea, vaan paikalliset olosuhteet ja tarpeet on ratkaisuissa huomioitava, sanoi kokouksessa kuntauudistusta esitellyt peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Kokouksessa keskusteltiin toukokuun lopulla järjestettävästä SDP:n puoluekokouksesta. Pirkanmaan sosialidemokraatit antoivat yksimielisen tukensa puheenjohtaja Jutta Urpilaiselle ja tukevat Pia Viitasta puolueen johtoon, joko varapuheenjohtajaksi tai puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Piirikokous valitsi myös ehdokkaat puoluevaltuuston jäseniksi. Pirkanmaan sosialidemokraatit esittävät puoluevaltuuston jäseniksi Kari Lahtista Parkanosta, Kai Lindroosia Mänttä-Vilppulasta, Kari Niemelää sekä Sanna Marinia Tampereelta, Saija Roinista Akaasta ja Anne-Mari Thomassenia Kangasalta. Varajäseniksi esitetään Janne Kalliota Sastamalasta, Antti Jehkosta Tampereelta, Yrjö Nevalaa Ylöjärveltä, Marjo Rönkää Tampereelta, Virpi Ylitaloa Ruovedeltä sekä Anita Vihersaloa Juupajoelta.