Kevätkokouksen julkilausuma

AJANKOHTAISTA

JULKILAUSUMA:
Pirkanmaan Sosialidemokraatit: Oppivelvollisuusiän nosto on hyvä asia

Kehysriihineuvotteluissa sosialidemokraattien tavoitteena oli nostaa pienimpiä lapsilisiä ja saada lapsilisät progressiivisen verotuksen piiriin. Tälle ei kuitenkaan saatu tukea neuvotteluissa muilta hallituspuolueilta, joten tuloksena oli kahdeksan euron leikkaus kaikilta. Pirkanmaan Sosialidemokraatit pitävät sote-uudistuksessa ratkaisuun pääsyä hyvänä, mutta yksityiskohtien selviämistä odotetaan. Erityisesti huolta kannettiin peruspalveluiden ja ennaltaehkäisevien palveluiden roolista, kuntien pääsystä sote-uudistuksen suunnittelutyöhön ja mahdollisesta demokratian kaventumisesta, jos päätöksenteko karkaa kauas kuntayhtymiin. Suurten kuntien merkitys sote-alueiden myötä kasvanee. Piirikokous kantoi huolta kuntien ja kuntayhtymien mahdollisesta kilpavarustelusta, josta vain yhtenä esimerkkinä mainittiin sairaanhoitopiirin rajut investoinnit ennen sote-alueiden käyttöönottoa.

Piirikokouksessa puhuneen työministeri Lauri Ihalaisen mukaan Euroopassa on inhimillistä hätää, mikä juontaa juurensa taloustilanteesta. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on kestämättömällä tasolla. Ministeri Ihalainen oli huolissaan nuorisotyöttömyydestä paitsi Suomessa myös muualla Euroopassa. Kehysriihen tuloksena Suomessa panostetaan 600 miljoonaa kasvupakettiin työllisyyden ja innovaatioiden edistämiseksi. Euroopassa on tällä hetkellä alle 25-vuotiaita työttömiä selvästi enemmän kuin Suomessa on asukkaita.

Piirikokouksen osallistujat pitivät oppivelvollisuusiän nostamista 17 vuoteen hyvänä. Keskusteluissa nähtiin oppivelvollisuusiän nostaminen ikään kuin subjektiivisena oikeutena käydä koulua 17-vuotiaaksi asti. Tälläkin hetkellä oppivelvollisuus käytännössä ylettyy 17 ikävuoteen saakka, mikäli peruskoulua ei ole saanut suoritettua sitä ennen. Tarkoitus on tukkia mahdollisuus pudota toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Nykyään Suomessa on noin 40 000 nuorta, joilla ei ole toisen asteen koulutuspaikkaa tai työtä.