Ehdokkaan mielipide: Kuule, kohtaa, keskustele – ensiapua mielelle

AJANKOHTAISTA,Hyvinvointialueen aluevaalit

Lasten ja nuorten mielenterveyteen satsaaminen on aluevaalien teema, joka on noussut mielestäni esille ympäri Suomea – ja hyvä niin. Millaisia arjen esimerkkejä voisi kuitenkin mainita ennaltaehkäisyn, matalan kynnyksen ja varhaisen tuen maailmassa?

Lasten ja nuorten arjen ympäristöjä voivat olla muun muassa koti, koulu ja harrastus. Kouluissa on oltava riittävä määrä aikuisia, joilla on aikaa kysellä ja kuunnella koululaisten kuulumisia. Esimerkiksi koulusosionomit ja -valmentajat ovat parhaimmillaan tuttuja ja turvallisia aikuisia. Tarpeen tullen aikuisten tulee tarttua toimeen ottamalla puheeksi esimerkiksi myöhästelyt, kaveripulmat tai murheelliseksi muuttunut olemus.

Nyrjähtäneen nilkan ensiapuohjeistuksia kyllä kertaillaan, mutta mielen notkahduksissa tukemiseksi tarvitaan lisää koulutusta aikuisille kodeissa, kouluissa ja harrastustoiminnoissa. Mielenterveyden ensiapukoulutuksista on mahdollista saada vahvistusta ja rohkeutta omiin puheeksi ottamisen taitoihin. Kuka tahansa aikuinen voi olla lapselle ja nuorelle tärkeä kuunteleva korva tai olkapää, johon nojata. Merkityksellistä on huomata aikuisena myös se, milloin on itse tehnyt riittävästi ja huomioida omaa jaksamistaan.

Oman perheohjauksellisen työni kautta perheen ja lähipiirin vaikutus arkisiin asioihin on mielestäni tärkeä nostaa esille aluevaalikeskusteluissa. Vanhemmilla ympäri Pirkanmaata tulisi olla mahdollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluun, josta ohjausta ja neuvontaa saisi pikaisesti. Tapaaminen järjestyisi parin viikon sisään kotona, toimipisteessä tai etäyhteyksin. Aiheesta kuin aiheesta saisi keskustella; liittyisipä perheen pohdinta ruutuaikoihin, parisuhteen haasteisiin tai vuorovaikutuspulmiin.

Pirkanmaalaiset lapset ja nuoret perheineen on otettava mukaan mielenterveyden ensiavun askelmien muotoiluun. Millaisia ajatuksia olisi pikkulapsiperheiden kanssa toimivilla yhdistyksillä tai maakunnallisella nuorisovaltuustolla? Ja mitenköhän mielenterveysomaisten kanssa toimivat kokemusasiantuntijat näkevät varhaisen tuen? Aluevaltuutettujen kannattaa napata kiinni siitä heti alkuunsa, että yhdessä tekemällä hyvinvointialueella saadaan pidettyä ihmiset keskiössä uudistusten myllerryksessä.

Tarja Kallio
Sosionomi perhein parissa
Nuoren mielen ensiapu -koulutusten ohjaaja
aluevaaliehdokas