Aluevaltuusto hyväksyi palveluverkon kehittämisen periaatteet

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui maanantaina 14. elokuuta Tampere-talossa. Aluevaltuusto käsitteli palveluverkon kehittämisen periaatteita, Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamista ja Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden ostoa. Liki viisi tuntia kestänyt kokous sisälsi lähes 20 äänestystä, jotka eivät kuitenkaan muuttaneet aluehallituksen esityksiä.

Tästä jutusta voit lukea aluevaltuuston päätöksistä ja osan sosialidemokraattien puheenvuoroista valtuustokeskustelussa.

Palveluverkon kehittämisen periaatteet

Aluehallitus esitti, että palveluverkon kehittämistä linjaavat seuraavat seitsemän periaatetta: asiakaslähtöisyys, saatavuus ja saavutettavuus, väestön palvelutarpeen muutokset, alueelliset osaamiskeskittymät, palvelujen monimuotoisuus, kustannustehokkaat palvelut ja tilat, laaja-alainen yhteistyö. Lisäksi dokumentti sisälsi sairaalapalveluiden, avopalveluiden, ikäihmisten ja vammaisten palveluiden, lasten ja nuorten palveluiden ja pelastuspalveluiden verkoston yleiset periaatteet.

Periaatteisiin esitettiin useita muutoksia pääasiassa keskustan, kristillisdemokraattien ja vasemmiston toimesta. Etenkin se, että keskustan ryhmästä tuli lukuisia muutosesityksiä, joita ei tuotu ennen valtuustoa kokoontuneen ryhmäpuheenjohtajista koostuvan puheenjohtajatoimikunnan tietoon aiheutti tyytymättömyyttä yhteisten pelisääntöjen puutteellisesta kunnioittamisesta.

– On todella harmillista, että muutosesityksiä ei tuoda ryhmyreiden kokouksiin, jotta ryhmät voisivat käydä niitä ajoissa läpi, totesi SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Joni Kumlander.

Myös aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi totesi useiden esitysten, joista ei ole ennakkoon tullut tietoa, luovan haastetta äänestyksen käytännön toteuttamiseen. Samalla hän korosti, että valtuutetuilla toki on oikeus esityksiä halutessaan tehdä.

Ryhmäjohtaja Kumlander kertoi keskustelun aikana, että periaatteiden valmistelun aikataulu sai osakseen kritiikkiä ryhmältä.

– Jatkossa toivommekin, että toimintatavat tarkentuvat valmistelun suhteen, jotta linjauksille annetaan toimittamiselimissä aikaa ja kunnioitamme prosessia, jonka olemme luoneet, hän totesi.

Valmistelu sai kuitenkin myös kiitosta siitä, että toimielinten lausunnot oli otettu hyvin huomioon viimeisimmässä esityksessä.

– Itse sisältö on suhteellisen hyvä, vaikka ryhmässämme siihen kaivattiinkin lisää ennaltaehkäisevän työn huomioonottamista. SDP:n ryhmä on linjannut, että periaatteet on saatava eteenpäin, Kumlander summasi sosialidemokraattien näkemyksen.

Myös ryhmän 1. varapuheenjohtaja Taru Tolvanen esitti kritiikkiä tiukasta aikataulusta. Hän nosti esille erilaisten käsitteiden merkityksen lukijan näkökulmasta:

– Jos aluevaltuutettu ei ilman sanakirjaa pysty tulkitsemaan, mitä kaikkea tässä tarkoitetaan, niin sitä tuskin pystyy tekemään tavallinen pirkanmaalainen. Siinä mielessä kaikkeen kirjalliseen viestintään on syytä kiinnittää huomiota. Puhuttiin palveluverkosta, palveluiden verkosta, palvelukokonaisuuksista ja muista niin ne on hyvä saada siten, että kaikki ne ymmärtävät. Tosi monella pirkanmaalaisella on huoli omien palveluiden tulevaisuudesta ja asioiden kehittymisestä, joten siitä syystä viestintä on erityisesti tosi tärkeää. Sen pitää olla selkeää ja sitä kautta saadaan tieto pirkanmaalaisten saataville.

Lauri Lyly nosti esille uuden hallituksen ohjelman vaikutukset rahoitukseen, jotka tuovat 1400 miljoonan lisäleikkaustarpeen lähivuosille ja karkeasti arvioiden siitä 140 miljoonaa kohdentuu Pirkanmaalle.

– Kun on puhuttu kahden prosentin tuottavuusohjelmasta, niin kysyisin nyt että onko tämä kahden prosentin tuottavuusohjelma riittävä tämän toteuttamiseen? Koska ennen tätä 1400 miljoonaa puhuttiin suuruusluokasta 1,5–2 prosenttia. Tämä tuo rahoituksellisesti raamit tälle meidän työlle, niin henkilöstöresurssille kuin kaikelle muullekin tässä yhteydessä. Tähän olisi hyvä saada jonkinlainen vastaus, Lyly painotti.

– Lyhyt vastaus tähän edelliseen on mahdollisesti ei. Eli mahdollisesti ei riitä kaksi prosenttia, vastasi hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

Lauri Lyly kiinnitti huomiota myös palvelutarpeiden juurisyihin puuttumisen merkitykseen:

– Toivoisin, että jollain tavalla lisättäisiin jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Se on sitä kokonaisuutta, jolla vaikutetaan palvelutarpeisiin todella paljon.

Markku Virkamäki toi puheenvuorossaan esille nopean muutoksen väestössä ja palvelutarpeessa etenkin ikäihmisten osalta. Hän kertoi esimerkiksi, että muistijärjestöt arvioivat muistisairaiden määrän kaksinkertaistuvan vuoteen 2026 mennessä.

– Jos pystytään ennaltaehkäisevällä toiminnalla koko Pirkanmaan alueella vaikuttamaan siihen, että vielä ilman palveluita olevilla ihmisillä muutaman vuoden siirtyy palvelutarve kotipalveluiden tai asumisen osalta eteenpäin, niin voimme vaikuttaa kustannuskäyrän nousuun.

Kehuja ansaitsevana esimerkkinä Virkamäki mainitsi Tampereen lähitorimallin. Haasteeksi hän näki vastuunjakautumisen kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

– Tekevätkö kunnat omaa työtä heidän parissa, jotka ennaltaehkäisyä tarvitsevat, ja tekeekö hyvinvointialue erillistä työtä palveluiden piirissä? Olisi innovatiivista, jos kunnat ja hyvinvointialue pystyisivät yhdistämään lähitorien toiminnan koko Pirkanmaalle, Virkamäki ideoi.

Pekka Järvinen piti periaatteiden valmistelua onnistuneena aikatauluun nähden. Hän korosti myös ensihoidon merkitystä ja verkon kattavuutta jatkossakin, pitäen sitä kohtuullisen halpana palveluna hyvinvointialueelle.

– Ensihoitopalvelut toimivat silloin, kun hätä on suurin. Kaikkiin muihin palveluihin voidaan hakea aika ja päästä sairaanhoitajan tai lääkärin pakeille, hän painotti.

Lähemmäs kolme tuntia kestäneen keskustelun ja liki tunnin mittaisen äänestysrumban jälkeen aluehallituksen esitys tuli valtuuston hyväksymäksi ilman muutoksia.

Tays Kehitysyhtiö Oy:n puretaan

Pirkanmaan, Hämeen hyvinvointialueen (Oma Häme) ja Etelä-Pohjanmaan yhteinen Tays Kehitysyhtiö Oy puretaan. Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi esityksen.

Pekka Järvinen piti asian valmistelua riittämättömänä, koska muiden alueiden luottamushenkilöitä ei ole kuultu asian suhteen eikä tulevasta yhteistyöstä ole vielä tarkempaa esitystä. Järvinen esitti asian palauttamista valmisteluun. Palautusesitystä kannatti Leena Mankkinen, joka pohti voiko Pirkanmaan hyvinvointialue päättää purkamisesta tällä valmistelulla, vaikkakin on yhtiön pääomistaja n. 60 prosentin omistuksella.

Viranhaltijoiden puolesta konsernijohtaja Juhani Sand vastasi, että yhteistyötä alueiden kesken tullaan jatkossakin tekemään ja tarkoituksena on poistaa ylimääräistä rakennetta, jolla hän tarkoitti siis Kehitysyhtiötä.

Palautusesitys hylättiin selvin äänin. Tämän jälkeen Järvinen esitti, että purkamisesitys hylättäisiin, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Tuomi Logistiikka Oy:sta hyvinvointialueen tytäryhtiö

Aluevaltuusto hyväksyi esityksen Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden ostosta. Kaikkiaan osakkeita ostetaan 1,8 miljoonalla ja Tuomesta tulee hyvinvointialueen tytäryhtiö.

– Haluaisin tässä kuten hallituksessakin todeta, että jos sijoitamme 1,8 miljoonaa Tuomi Logistiikan osakkeiden hankintaan, niin sen täytyy tarkoittaa, että Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjaus on hyvin vahvaa, kuten tytäryhtiöissä kuuluu ollakin. Samalla täytyy todeta, että kaikilta osin Tuomi Logistiikan palvelu ei tällä hetkellä ole riittävää, Arja Laitinen totesi.

Laitinen kiinnitti huomiota myös siihen, että hyvinvointialueen oman hankintatoimen osia tarkasteltaisiin siten, voidaanko jotain siirtää Tuomi Logistiikkaan. Pekka Järvinen yhtyi Laitisen näkemykseen ja painotti, että luottamushenkilöiden asemaa yhtiössä on vahvistettava.

Aluevaltuusto kokoontuu aikataulun mukaan seuraavan kerran maanantaina 4.9. klo 17.

Kommentit

Kommentointi on suljettu.