Ehdokkaan mielipide: Palveluverkon tueksi investointisuunnitelma

AJANKOHTAISTA,Hyvinvointialueen aluevaalit
Kyltti sosiaali- ja terveyskeskukseen

Uuden sote-aluevaltuuston on ensitöikseen laadittava koko alueen kattava investointisuunnitelma. Tilanne on tällä hetkellä hankala, sillä kunnat ovat laittaneet lähes kaikki sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsemat hankkeet jäihin. Tämä on ihan ymmärrettävää, kun vastuu on siirtymässä hyvinvointialueelle. Toisaalta erikoissairaanhoito on jo listannut kokonaisuudessaan 1,2 miljardin edestä omia investointitarpeitaan, ja tehnyt myös tarvittavia päätöksiä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Tässä vaiheessa näihin päätöksiin voi suhtautua erikoissairaanhoidon tahdon ilmauksena ja toivomuslistana, ei koko Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden esityksenä.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on todella vaativa tehtävä nähdä koko alueen rahoitustarpeet. Uskon, että siellä on viisautta ja kykyä nähdä alueen kokonaistilanne. Hyvinvointialueen palveluverkon toimivuus vaatii hyvää valmistelua ja monien eri osa-alueiden yhteistyötä, jotta kaikkien tarpeet saadaan kootuksi yhdeksi kokonaisuudeksi.

Esittämäni asia on ensiarvoisen tärkeä ja vaikea, koska päättäjien pitää nyt nähdä sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuutena ennaltaehkäisystä terveyden edistämiseen, sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen asti ympäristön turvallisuutta unohtamatta. Nyt voimme oikeilla päätöksillä vahvistaa hoitoketjun alkupäätä ja näin tukea kaikenikäisten asukkaiden elämää ja oikeutta ehjiin hoito- ja kuntoutuspolkuihin.

Riitta Ollila
Aluevaaliehdokas
Sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaispormestari 2007-2008