Ehdokkaan mielipide: Ikäihmisten palvelujen jatkuva kehittäminen osaksi hyvinvointialueen rakenteita

AJANKOHTAISTA,Hyvinvointialueen aluevaalit
Vanhus pyörätuolissa ja hoitaja

Tulevan hyvinvointialueen suuri haaste on luoda rakenteet ja toimintatavat, jotka kuuntelevat vanhoja ihmisiä ja antavat heidän itsensä kertoa, mitä he toivovat ja tarvitsevat. Näin heille voidaan taata tuki ja apu oikeaan aikaan sekä hyödyntää kaikki käytettävissä olevat keinot heidän itsensä haluamallaan tavalla. Tällöin palvelujen tarjonta on optimaali ja kohdentuu oikein suhteessa tarpeeseen. Myös kustannusten hallinta on paras mahdollinen.

Tarve turvalliseen asumiseen, asuinympäristöön, luontoon, kulttuuriin ja yhdessäoloon, yksinäisyyden ja tarpeettomuuden tunteiden karkotus, tuki ja apu kodinhoitoon sekä vastauksen etsiminen kysymykseen: ”Mikä tekee kodista kodin juuri minulle,” yhdistävät meitä kaikkia. Oma kotikunta on meitä varten, hyvinvointialue järjestää tarvitsemamme sote-palvelut ja huolehtii pelastustoimen toimintakykyisyydestä. Vaaleilla valittavat päättäjät hyvinvointialueella sekä kuntien päättäjät yhdessä huolehtivat elämämme perusedellytyksistä. Yhteistyövelvoite on vahva.

Yhteistyörakenteet rajapinnoille päätetään hyvinvointialueiden valtuustoissa. Jotta päätöksenteossa onnistutaan, nyt valittavan päättäjän on kyettävä paitsi astumaan vanhan ihmisen tohveleihin myös hallittava laajoja kokonaisuuksia. Raskaiden palvelujen kustannusrakenteita ja tarvetta voidaan kohtuullistaa, jos ennaltaehkäisevissä palveluissa ja ikäystävällisissä asumisratkaisuissa onnistutaan ja saadaan neuvonta- ja ohjauspalvelut toimimaan oikea-aikaisesti.

Päästäksemme eteenpäin on kyettävä tunnistamaan vanhojen ihmisten huolet ja ratkaistava ne. On löydettävä uudenlaisia asumisratkaisuja erilaisissa pilottihankkeissa sekä turvattava tarvittaessa ympärivuorokautinen hoito ja turva niin kotiin kuin valvottuihin asumisympäristöihinkin. Nyt on uskallettava hyödyntää teknologia ja robotiikka sekä liikkuvat palvelut. Yhteistyötä ja palveluiden kehittämistä jatketaan yhdistysten ja muiden palveluntuottajien kanssa. Tarvitaan geriatrista osaamista, osaavat työntekijät, esimiehiä ja johtajia, jotka pitävät yllä jatkuvaa kehittämistä ja oppimista luotsatessaan vanhojen ihmisten hyvää arkea ja oikeutta heidän omiin valintoihinsa.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Ollila_Riitta_286004595.jpg
Riitta Ollila
erityisopettaja
sosiaali-ja terveyspalveluiden apulaispormestari 2007-2008
aluevaaliehdokas 686