Ehdokkaan mielipide: Ihminen ja inhimillisyys edellä

AJANKOHTAISTA,Hyvinvointialueen aluevaalit
Äiti, lapsi ja isä kesäisessä säässä.

Tammikuussa 2022 valittavat Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuutetut päättävät monista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavista palveluista. Pitkittynyt koronaepidemia on haastanut monen perheen hyvinvointia. Tilanteeseen on tartuttava päättäväisesti. Perheitä ei saa jättää yksin. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen tulee panostaa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta, lukuisten järjestöjen vapaaehtoinen työ liikuntaharrastusten ja taidekerhojen toiminnan myötä tukee kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua.

Jo ennen koronaa ja varsinkin korona-aikana kertynyt hoitovelka on kurottava umpeen. Mielenterveysongelmien kanssa kamppaileva ihmisiä ei saa jättää yksin, vaan apua ja tukea on oltava saatavilla aina tarvittaessa. Kiireettömään hoitoon pitää päästä viikossa, kun ensimmäinen yhteydenotto hoitoon hakeutumiseen on tehty. Palveluja tulee olla tarjolla niin kouluissa kuin oppilaitoksissa sekä työterveyshuollossa. Sähköisten palvelujen kautta avun luo hakeutuminen voi olla helpompaa ja luontevampaa nuoremmille sukupolville. Fyysisiä palveluja on jatkossakin oltava saatavilla. Hoitovelan purkamiseksi ja hoidon pääsyn helpottamiseksi hyvinvointialueilla tulee esim. ottaa käyttöön ilta- ja viikonloppuvastaanottoja. On myös kehitettävä liikkuvia asiakkaan luokse jalkautuvat palveluja.

Sote-alan ammattilaiset ovat kokeneet merkittävää kuormitusta korona-aikana. Moni on venynyt oman jaksamisensa äärirajoille. Hyvän hoidon meille takaa jatkossakin hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Kaikilla alueilla fyysisten palvelujen rinnalla kehitetään digitaalisia palveluja ja ratkaisuja. Näin voidaan lisätä ihmisten osallisuutta. Digitaaliset palvelut eivät saa heikentää fyysisten palvelujen saatavuutta. Digitaalisten palvelujen tulee olla kaikkien saatavilla varallisuudesta riippumatta. Digipalvelujen pitää olla helppoja käyttää ja niiden pitää parantaa ihmisten arkea, ei vaikeuttaa sitä.

Teen Sote-ammattilaisten rinnalla Kuntaliiton kouluttamana vapaaehtoistyötä vertaisohjaajana. Tavoitteena on auttaa ihmisiä löytämään oman itsehoitonsa työvälineitä ns. työkalupakkia. Oma toimintakyky auttaa säilyttämään arjessa jaksamista. Toimintasuunnitelma ja päätöksentekotaidon säilyttäminen sekä kyky ratkaista arjen ongelmia on hyvä säilyttää mahdollisimman hyvin. Työssäni olen saanut nähdä monia positiivisia kehityskulku ja hoksaamisia, miten itse voi jokapäiväiseen elämäänsä vaikuttaa.

Sote-uudistus tulee vaikuttamaan vanhusten palveluihin, kotihoidon palveluihin ja ikäihmisten asumispalveluihin. Palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvoitialueiden vastuulle. Kotona-asumisen ja hoiva-asumisen väliin tulee luoda nykyistä enemmän turvallisia ja joustavia palvelukokonaisuuksia. Palvelujen tulee tukea yhteisöllisyyttä ja toimintakyvyn säilyttämistä. Omaishoidossa tehtävä merkittävä työpanos ei saa jäädä huomioimatta. Omaishoito ei saa johtaa palvelujen karsintaan. Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus hyödyntää myös erilaisia lyhytaikaisia hoidon muotoja tarvittaessa.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä, jos huomaa, että ihminen on kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Sosiaali- tai terveydenhuoltoon voi tehdä huoli-ilmoituksen mikäli asianomainen ei sitä itse pysty tai kykene tekemään. Yksin asuvien määrä on esim. Tampereella jo yli puolet kotitalouksista. Monille viranomainen saattaa olla ainoa omainen.

Pidetään huolta toisistamme. Pidetään Pirkanmaa hyvänä alueena asua ja elää myös seuraaville sukupolville.

Paula Majava
Aluevaaliehdokas