Taru Tolvanen: Harrastamisen Suomen malli pysyväksi ja laajemmaksi

Jo edellisten eduskuntavaalien aikaan puhuin laajasti Harrastamisen Suomen mallista. Ajatuksena oli se, että harrastustoiminta saatiin kytkettyä tiiviimmin koulupäivien yhteyteen. Näin voidaan edistää liikuntaa matalalla kynnyksellä kautta maan. Tämä malli saatiin käyntiin tämän hallituskauden aikana, ja lukuvuonna 2022–2023 toiminta on laajentunut jo 249 kunnan alueelle.

Näissä vaaleissa, ja tulevalla hallituskaudella, pitää meidän katsoa jo pidemmälle mutta myös laajemmin. SDP:n tavoitteena eduskuntavaaleissa 2023 on viedä Harrastamisen Suomen mallia edelleen eteenpäin kaikissa kunnissa ja kouluissa sekä laajentaa malli toiselle asteelle. Rahoituspohja ja eri toimijoiden mahdollisuudet osallistua tähän malliin tulee turvata. Harrastukset kilpailevat nykyisin kännyköiden kanssa vapaa-ajasta. Monipuolinen harrastaminen on jokaisen lapsen etu ja säästää yhteiskunnan varoja lisääntyneen hyvinvoinnin ansiosta.

Harrastusvalikoima ja -tarjonta järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamallia suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Harrastamisen Suomen mallia olisi mielestäni myös syytä laajentaa entistä enemmän liikunnan lisäksi myös käsitöihin ja kulttuuriin, näin yhä useampi lapsi ja nuori voisi löytää uusia mielekkäitä harrastuksia.

Harrastamisen Suomen mallin toimintojen ei tule olla perinteisen seuratoiminnan kanssa päällekkäistä eikä kilpailevaa toimintaa. Oman lajin tai kiinnostuksen kohteen löydyttyä voivat seurat ja kolmannen sektorin toimijat saada arvokkaan toimintansa pariin uusia innokkaita lapsia ja nuoria. Tämän mallin avulla voidaan olla tukemassa lasten ja nuorten turvallista vapaa-aikaa ja lisätä hyvinvointia esimerkiksi ehkäisemällä yksinäisyyttä ja tarjoamalla mahdollisuus löytää uusia kavereita. Samalla tarjotaan mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Malli on kunnille erinomainen tapa järjestää sitä ennaltaehkäisevää työtä, joka kuntien vastuulla nyt hyvinvointialueuudistuksen jälkeen mitä suurimmissa määrin on. Samalla tämä on oiva tapa tukea perheiden kiireistä arkea. Lisäksi olisi hyvä pohtia erilaisia talkoohelpotuksia yhdistyksille. Arvokas toisten eteen tehtävä vapaaehtoistyö auttaa meitä kaikkia ja pitää parhaimmillaan harrastukset siedettävän hintaisina!

Taru Tolvanen

Pirkkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Eduskuntavaaliehdokas

Julkaistu Aamulehdessä 12.2.2023.